Selling houses

ID: 13434-1
Doboj - Kuća za adaptaciju - sale
Kuća za adaptaciju
Total area: 120,00 m²
Rooms: 4
Floors: gf,fir
59.000,00 KM
ID: 13645-1
Tuzla - Kiseljak - Kuća za adaptaciju - sale
Kuća za adaptaciju
Total area: 128,00 m²
Rooms: 6
Floors: gf,fir
90.000,00 KM
ID: 13489-1
Lukavac - Turski Lukavac - Kuća za adaptaciju - sale
Kuća za adaptaciju
Total area: 90,00 m²
Rooms: 2
Floors: 2 /1
105.000,00 KM